Zuzka Róková

pani upratovačka

Osobná biografia

Pracuje v Dome MS Galanta od roku 2013. Vypomáha si popri dôchodku, pracuje tri krát do týždňa, udržuje priestory celej budovy Domu MS Galanta aj jej okolie. Stará sa o kvetinky, výzdobu a všetko čo je potrebné.