Miroslava Horňáková

kultúrna referentka

Osobná biografia

Nastúpila do Domu MS Galanta ako referentka v roku 2008. Do novembra 2014 bola zamestnankyňou MS Martin, neskôr pracovala MS len na polovičný úväzok, od začiatku roka 2019 pracuje len na dohodu pre Dom MS Galanta.

Vedie administratívnu agendu, účtovníctvo, archiváciu, vedenie agendy projektov, kontakty s DÚ, Sociálnou a Zdravotnou poisťovňou. Okrem toho je kontaktnou osobou pre všetkých matičiarov, pripravuje pozvánky na podujatia a všetko čo je potrebné pri organizácii podujatí. Činnosť Domu MS si bez nej nevieme ani predstaviť.