O nás

25+ Rokov (1993 - 2019)

DMS Galanta

Informácie o Dome Matice slovenskej Galanta

Dom Matice slovenskej (DMS) v Galante vznikol 16.9.1993. Pôsobí v priestoroch, ktoré sú vo vlastníctve Matice slovenskej. Dom MS zastrešuje matičné hnutie v okresoch Galanta, Trnava, Hlohovec, Piešťany, Senica a Skalica.
DMS je sídlom Krajskej rady MS, Okresnej rady MS Trnavského kraja. Pod jeho riadenie spadá od roku 2010 aj Oblastné pracovisko MS v Holíči.

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

 • Novoročný koncert k vzniku samostatnej SR,
 • Šaliansky Maťko,
 • Výchovné koncerty a detské divadielka pre MŠ a ZŠ,
 • Besedy, výstavy a stretnutia so zaujímavými osobnosťami,
 • Trenčín, Trnava – ruža voňavá – stretnutie Trenčianskeho a Trnavského kraja,
 • Ukážky prác ľudových remeselníkov k Veľkej noci a k Vianociam,
 • Zájazdy matičiarov po pamätihodnostiach Slovenska,
 • O pohár Domu MS – Vianočný volejbalový turnaj,
 • KANTILÉNA – festivalový večer venovaný pamiatke Karola Duchoňa,
 • TAPI – tvorivé sympózium – práca s ovčím rúnom,
 • Letné tvorivé dielne,
 • Mladý záhradkár – vedomostná súťaž,
 • Kurz tvorivosti – modelovanie z hliny a
 • Klub paličkovej čipky a ručných prác.

Predmety činností DMS Galanta

Dom Matice slovenskej v Galante zabezpečuje kultúrno-spoločenskú, výchovno-vzdelávaciu, záujmovo tvorivú, zábavnú a relaxačnú činnosť v jazykovo-zmiešanej oblasti južného Slovenska.

Činnosť DMS je orientovaná na starostlivosť o repatriantov a o udržiavanie kontaktov so Slovákmi z Maďarska, Juhoslávie a Rumunska. DMS rozvíja a podporuje matičné hnutie v jednotlivých obciach a mestách, utužuje a pestuje slovenskú štátnosť, spolupracuje s MŠ, ZŠ a Strednými školami v Galante a okolí, venuje pozornosť významným výročiam osobností a udalostí slovenských dejín, podporuje prezentačnú činnosť v práci so slovenskou literatúrou, spolupracuje s ostatnými kultúrnymi inštitúciami.

Predmety našich činností:

Kultúrno-spoločenská 85%
Výchovno-vzdelávacia 80%
Záujmovo-tvorivá 100%
Zábavná a relaxačná činnosť 95%