Dom MS Galanta zorganizoval v poradí už 24. ročník Vianočného volejbalového turnaja zmiešaných družstiev O pohár Domu MS Galanta, ktorý sa uskutočnil 30. novembra 2019.

Na pôde ZŠ G. Dusíka v Galante sa skoro ráno začali schádzať usporiadatelia, športovci, hostia, neskôr, samozrejme, aj rodinní príslušníci a sympatizanti tohto krásneho bieleho športu.

Domáca riaditeľka ZŠ G. Dusíka pani Ulrika Ranincová privítala účastníkov turnaja vrelým príhovorom, riaditeľka turnaja Zlatica Gažová sa prihovorila 6 nastúpeným mužstvám, poďakovala sa za prijatie na pôde školy, privítala pána Petra Pašku, primátora mesta Galanty, ktorý prišiel hráčov morálne podporiť. Za finančnú podporu poďakovala Trnavskému samosprávnemu kraju. Nasledovalo predstavenie hlavného rozhodcu pána Lóranta Takácsa, ktorého predstavovať ani netreba, lebo stojí pri organizovaní nášho matičného turnaja od jeho vzniku. Zvlášť privítala dve nové mužstvá z mesta Sládkovičovo, poinformovala účastníkov z technicko-organizačného hľadiska a odovzdala slovo hlavnému rozhodcovi, ktorý hráčov rozdelil do dvoch skupín.

Prihlásených bolo 7 mužstiev, bohužiaľ, posledný TJ Elán Trnava sa na poslednú chvíľu ospravedlnil.

V dvoch skupinách hrali nasledovné družstvá: Javorinka, Volejbalový klub Sládkovičovo, Širokí a vysokí, Keď nestíham, pustím Galanta, Vtáci Galanta, KVC Sereď.

Ocenení a prvé tri miesta obsadili:

  1. KVC Sereď
  2. Vtáci Galanta
  3. Keď nestíham, pustím

Môžem skonštatovať, že každý zápas sa hral naplno do neskorých večerných hodín. V semifinále a vo finále to vyvrcholilo. Zápasy boli vyrovnané, férové, pochvalu si zaslúžia aj tí, ktorí sa neumiestnili na stupienkoch víťazov.

Počas dňa mali hráči pripravené teplé nápoje, čajové pečivo, na obed tradičný kotlíkový guľáš. Tento rok sa nám podarilo zabezpečiť pre každého účastníka aj tričko s logom MS a nápisom „O pohár Domu MS Galanta“, čo účastníci turnaja naozaj ocenili.

V závere sme skonštatovali, že úroveň aj obľúbenosť turnajov z roka na rok rastie. Popriali sme všetkým účastníkom pokojný advent a veselé Vianoce a vyjadrili sme nádej, že sa opäť o rok stretneme na jubilejnom 25. ročníku O pohár Domu MS Galanta.

 

Zlatica Gažová,
riaditeľka Domu MS Galanta