V predvečer 29. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR Miestny odbor Matice slovenskej v Galante v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Galante a OVSZPB v Galante zorganizovali Vatru zvrchovanosti, ktorá sa uskutočnila v átriu Domu Matice slovenskej v Galante. Pozvanie prijali  zástupcovia Matice slovenskej prvý podpredseda MS Mgr. Marek Hanuska, predseda dozorného výboru MS JUDr. Štefan Martinkovič a matičiari miestnych odborov z Galanty, Abrahámu,  Horných Salíb, Matúškova,  Košút, Serede a Sládkovičova. Na úvod ich privítal predseda miestneho odboru v Galante Ing. Ľubomír Kmeť  a poverený riaditeľ Domu MS v Galante Mgr. Peter Schvantner.

V kultúrnom programe vystúpila  detská skupina s ľudovými tancami, založená MO MS v Galante pod vedením Tatiany Michálek Walzelovej s pásmom „ženilo sa motovidlo“. V prehliadke speváckych súborov zazneli slovenské ľudové piesne v podaní SZ Nádej Košúty, SZ Senior klub Galanta, SZ Pustokerčanka Pusté Sady, SZ Krojovanka Zemianske Sady a SZ Šúrovčanka Šúrovce.

Po zapálení vatry zaznela hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“ a nasledovalo voľné spoločenské posedenie do večerných hodín.