Tradičný materiál, alebo ako približujeme hlinu a tradičné remeslá deťom.

Vždy začiatkom februára a začiatkom októbra nám začínajú v Dome MS Galanta kurzy Keramiky pre deti predškolského veku, ale aj pre žiakov Základných škôl mesta Galanty.

Nebolo tomu inak ani tento rok. Deti predškolského veku k nám chodia organizovane, cez MŠ, ktorú navštevujú. Ponúkame im 5 týždňové kurzy, ktoré pravidelne absolvuje v priemere do 15 detí.  Stretávame sa u nás raz do týždňa vo štvrtky v Keramickej dielni Domu MS Galanta. Deti k nám chodia opakovane, aj keď majú 5 rokov, niektorý už zo 2 – 3 kurzy absolvovali. Zároveň sa dozvedia, že môžu u nás pokračovať, aj keď budú chodiť na Základnú školu.

Žiaci ZŠ chodia individuálne, na 10 týždňové kurzy tvorivosti.  Stretávajú sa každý týždeň v piatok poobede. Obľúbená je práca s hlinou, radi modelujú, ale vždy máme pripravené aj iné tradičné techniky, ktoré si môžu vyskúšať.  Či už paličkovanie, drôtikovanie, batikovanie, maľbu na sklo, výrobu originálnych textilných náramkov, atď. Dom Matice slovenskej uvítal aj návrh dobrovoľníčky Katky, žiačky osemročného Gymnázia, ktorá chodí medzi deti pravidelne z Bratislavy a pracuje s deťmi.  Je veľmi obľúbená a deti sa vždy na ňu tešia.

Veľkú väčšinu výrobkov, ktoré deti vymodelujú vysušíme a vypálime v peci. Takto označené výrobky sa im dostanú do rúk, môžu si ich zobrať domov, darovať, ale aj používať vo svojich detských izbách.

A tak množstvo detí, ktoré absolvovalo u nás keramiku má doma stojany na čajové sviečky, rôzne misky, poháre – ako stojany na perá, vešiačiky, nápisy na detskú izbu, vianočné a veľkonočné ozdoby, štátne znaky, záhradných škriatkov ale aj rôzne iné dekorácie a  vlastnoručne vyrobené úžitkové predmety.

Celý náš kurz Tvorivosti vznikol na podnet detí , ktoré chodili na letné tvorivé dielne v Dome MS Galanta v mesiacoch júl a august. Tak sa im zapáčilo, že chceli k nám chodiť aj počas školského roku. Už vedia, že na záver kurzu robíme stretnutie „grátis“, na ktoré si môžu zavolať aj priateľku, spolužiačku, nesie sa to v znamení veselosti a zábavy. Máme z toho radosť, lebo deti k nám do Matice opätovne prichádzajú.

Zlatica Gažová

riaditeľka Domu MS Galanta