Dňa 4. novembra je v kalendári meno Karol. Náhodou naša návšteva v Centre sociálnych služieb Samaritán v Galante vypadla na tento deň. Skupina obyvateľov zariadenia prejavila záujem pozrieť si záznam z koncertu Kantiléna 2019, z jubilejného 20. ročníka spomienkových koncertov na nášho galantského rodáka Karola Duchoňa, ktorý každoročne organizuje Dom Matice slovenskej od roku 2000.

Symbolicky sme sa stretli v predvečer výročia jeho úmrtia, odkedy uplynulo už dlhých 34 rokov. Po krátkom úvode a predstavení činnosti Domu MS Galanta sme si povedali pár slov o histórii Kantilény a tohtoročnom jubilejnom ročníku spomienkového koncertu.

Bez prestávky sme záznam premietali v trvaní 2,5 hodiny. Pohmkávanie, klepkanie nohami do taktu, alebo aj spoločné opakovanie refrénov piesní ma presvedčil, že Karolove piesne sa stále páčia a pamätajú si ich všetci.

Jednoznačne musím povedať, že záznam z koncertu potešil všetkých prítomných. Zo zdravotných dôvodov už naši najstarší obyvatelia na kultúrne podujatia takéhoto druhu nechodia, ale premietanie v teple jedálne, vo svojom prostredí bol výborný nápad.

Dobrá spolupráca so sociálnym zariadením pretrváva, tí, ktorí môžu, sa zúčastňujú aj iných podujatí Domu MS, ale prisľúbili sme si ďalšiu spoluprácu, aby sme potešili všetkých obyvateľov zariadenia.

Zároveň oznamujem všetkým záujemcom, že mesto Galanta sprístupnilo dňa 5. 11. 2019 aj Pamätnú izbu Karola Duchoňa, ktorú je možno navštíviť v priestoroch Severného krídla neogotického kaštieľa v parku. Oproti Mestskému parku na Hlavnej ulici sa nachádza aj busta Karola Duchoňa, ktorú dal postaviť Dom MS Galanta z verejnej zbierky v roku 2012.

Srdečne Vás všetkých pozývame.

Zlatica Gažová,
riaditeľka Domu MS Galanta