Spomienka na Jána Palárika a blížiaca sa 200-ka jeho narodenia.

Na 26. februára 2020 sme ponúkli záujemcom o kultúru divadelné predstavenie Drotár, ktoré napísal náš významný dramatik Ján Palárik a naštudovalo ho DAB Nitra v réžii Lukáša Brutovského.

Predstavenie navštívili nielen členovia MO MS Galanta, ale aj sympatizanti DMS a obyvatelia Galanty. Tento rok si pripomenieme 150. výročie jeho úmrtia.

Ján Palárik sa narodil 27. 4. 1822 v Rakovej – zomrel 7.12. 1870 v Majcichove. Cestou do divadla v Nitre sme využili čas a zrekapitulovali sme si život a dielo nášho významného rodáka.

Mnohí ho poznali aj pod pseudonymom Beskydov, Ján Beskydov, Ján Paliarik.

Bol významným slovenským katolíckym kňazom, spisovateľom, dramatikom, publicistom a organizačným pracovníkom.

Spolu s Jánom Chalupkom a Jonášom Záborským patril k najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej drámy 19. storočia.

Aj Drotár verne opisuje dobovú atmosféru, čím je prínosom pre pochopenie doby, v ktorej autor žil.

Druhým významným aspektom Palárikovho diela je pranierovanie spoločenských nešvárov ako sú alkoholizmus, povýšenectvo, odrodilstvo.

Snažil sa vyjadriť aj ozajstné vlastenectvo a snahu o rozmach slovenského jazyka, kultúry, no najmä o uvedomenie si a dôležitosť postavenia vlastného národa.

Okrem divadelnej hry, ktorú sme si vybrali a pozreli so záujmom v Nitre každý pozná aj jeho známu veselohru Inkognito a Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch.

Pobavili sme sa, nie nadarmo, veď Ján Palárik patrí medzi našich najznámejších a najúspešnejších komédiografov.

 

Zlatica Gažová

riaditeľka Domu MS Galanta