Dňa 27. augusta 2020 o 18-tej sa uskutočnilo v Južnom krídle Neogotického kaštieľa v Galante slávnostné otvorenie výstavy TAPI pre Galantu.

Projekt TAPI pre Galantu sa konal od 17. do 27. augusta 2020, ukončil sa originálnou výstavou vytvorených tapisérií detí, laickej verejnosti aj profesionálnych umelcov.

TAPI pre Galantu – zastrešuje Dom Matice slovenskej v Galante v spolupráci s Klubom textilných výtvarníkov ARTTEX Bratislava a spoluorganizátorom MsKS Galanta, OZ Na záchranu Neogotického kaštieľa, ZUŠ Galanta s finančnou podporou mesta Galanta.

Ide o V. ročník  projektu TAPI pre Galantu. Je to Medzinárodné umelecké sympózium, tento rok sa konalo 17. až 27. augusta 2020 paralelne v priestoroch Domu MS Galanta a v Južnom krídle Neogotického kaštieľa.

V úvode otvorenia výstavy zaznela heligónka Samka Garaja, ktorá rozzvučala srdcia návštevníkov. Prihovorila sa riaditeľka Domu MS a za ARTTEX Bratislava pani predsedníčka Ľuba Suchalová Harichová. Poďakovala všetkým výtvarníkom, ktorí sa na projekte tento rok spolupodieľali.

Prvý týždeň profesionálne výtvarníčky pracovali s deťmi v Dome MS. Maľovali ovčím rúnom – vytvárali tapisérie a maľovali aj na hodváb. Ďalej, deti drôtikovali, batikovali a učili sa robiť náramky priateľstva.

https://www.rtvkrea.sk/poznate-techniku-arttex

Zároveň pracoval celý tím výtvarníkov v Neogotickom kaštieli v Galante každé doobedie aj s dospelou verejnosťou, ktorá mala možnosť vytvoriť si vlastnú tapisériu. Umelci v poobedných hodinách tvorili vlastné diela.

ARTTEX – tvorba netkanej textílie je slovenský patent. Pracuje sa s krásnym farebným ovčím rúnom, ktorým sa „maľuje“ na podkladovú textíliu. Vlna sa potom prežehlí, zabodá a takto vytvorené diela sa potom spracujú v textilnej továrni. Tým sa diela zafixujú a vzniká umelecká tapiséria.

Počas V. ročníka sme ponúkli aj 3 dňový večerný kurz pre dospelých –Ateliér umeleckých techník. Skupina záujemkýň sa stretávala v Dome MS Galanta. Vyskúšali si nielen maľbu na hodváb, ale aj ručne vyrábali papier a vyskúšali si tradičnú techniku plstenia výrobkov.

Cez umelecké techniky sa snažíme vrátiť k tomu tradičnému, slovenskému.

Celý projekt TAPI pre Galantu vyvrcholil prehliadkou vytvorených tapisérií. Na výstave boli vystavené všetky vytvorené diela deťmi, verejnosťou a aj celou dvadsaťčlennou účastníkov Medzinárodného sympózia TAPI pre Galantu.

Za celý ARTTEX Pán výtvarník Daniel Marek odovzdal riaditeľke Domu Matice slovenskej podobizeň Ľudovíta Štúra, ktorú namaľoval.

Aj keď tohotoročný projekt bol poznamenaný prebiehajúcou epidémiou, sme radi, že sa nám ho podarilo uskutočniť. Záznam z podujatia bude spracovaný Západoslovenskou TV, zverejnený na www.maticagalanta.sk, ako aj na www.matica.sk.

Zlatica Gažová

riaditeľka Domu MS Galanta