Dňa 14. júla 2021 o 18-tej sa uskutočnilo v južnom krídle Neogotického kaštieľa v Galante slávnostné otvorenie výstavy TAPI pre Galantu.

Na úvod srdečne privítala hostí predsedníčka klubu textilných výtvarníkov ARTTEX Bratislava pani Ľuba Suchalová Harichová, ktorá predstavila prácu s ovčím rúnom s textilnou technikou, ktorou sa  tapisérie tvoria a ktorá viedla aj celý projekt, za čo jej patrí veľké poďakovanie a aj všetkým, ktorí sa na projekte spolupodieľali.

TAPI pre Galantu VI. sa konalo pre deti 1.a 2. júla  v Dome Matice slovenskej v Galante a pre verejnosť od 7.  do 11. júla  v južnom krídle Neogotického kaštieľa.

Medzinárodné umelecké sympózium TAPI pre Galantu – zastrešuje Dom Matice slovenskej v Galante v spolupráci s Klubom textilných výtvarníkov ARTTEX Bratislava, MsKS Galanta a OZ Na záchranu Neogotického kaštieľa s finančnou podporou mesta Galanta.

Výstava na ktorú Vás srdečne pozývame potrvá do 30. augusta 2021.