Dobre rozbehnutý vlak aktivít s deťmi v Dome Matice slovenskej v Galante neplánovane zastavila epidémia začiatkom marca 2020.

Predplatené kurzy keramiky sme museli ukončiť v polovici konania.

Deti zostali doma a nielen Materské a Základné školy zostali pusté, ale aj naša milovaná kultúrna ustanovizeň Matica slovenská.

Ticho po chodbách, ticho v dielňach. Toto hluché obdobie sme využili na vypálenie všetkých vyrobených výrobkov z hliny, vytriedenie všetkých pomôcok nielen pre prácu s hlinou, ale pre všetku tvorivú činnosť s deťmi. Verte, nebolo toho málo, veď za roky práce s deťmi a pre deti sme si nazhromaždili pomôcky nielen na modelovanie z hliny, ale aj maľovanie na hodváb, na sklo, kamene, paličkovanú techniku, vyšívanie, maľovanie ovčím rúnom, prírodné materiály ako šúpolie, pomôcok na aranžovanie venčekov a mnoho ďalších techník.

Na nové police sme uložili pomôcky do prehľadne označených papierových škatúľ, ktoré iba vytiahneme podľa potreby z regálu a môžeme pracovať.

Keďže sa protiepidemiologické opatrenia v polovici mája 2020 začali pomaly uvoľňovať, deti sme informovali, že za nevyčerpané kurzovné môžu absolvovať kurz keramiky – za zmenených podmienok.

Dňa 29. mája sa stretli u nás dve deti, ktoré si pozvali na kurz svojich rodičov a súrodencov.

Takže sa tu stretli dve mladé rodiny, ktoré si pri vstupe do miestnosti vydezinfikovali ruky, sadli k svojim stolom a pustili sa do práce. Menšie deti si vykrajovali a modelovali, dve žiačky s pomocou rodičov vytvorili hrady a zámky, ktoré si po vypálení môžu zobrať domov a použiť ako „domček na zasadenie byliniek“, ktoré budú bývať na zámku.

Inšpirovali sa nielen vežou Galantského kaštieľa, ale možno aj Bojnickým zámkom.. No a verte, z takéhoto krásneho zámku chutí aj pažítka lepšie ako klasická a aj výborne vyzerá.

Postupne sa hlásia deti, aby absolvovali aby si kurz dokončili individuálne, alebo si môžu vybrať druhú možnosť, absolvovať Letný kurz keramiky – počas prvého júlového týždňa tu u nás, v Dome MS Galanta.

Myslím, že si spoločné stretnutia aj možnosť tvoriť s tradičnými materiálmi budú viac vážiť nielen dospelí, ale aj deti.

Tešíme sa na stretnutia s Vami.

Zlatica Gažová

Dom Matice slovenskej Galanta