Dňa 5. decembra 2019 sa v Dome Matice slovenskej v Galante stretli víťazi obvodných školských kôl v prednese slovenskej povesti. Veď kto by nepoznal Šalianskeho Maťka? Pravdou však je, že čas plynie a za skoro tri desaťročia sa vystriedalo v prednese veľké množstvo žiakov. Starší, skúsenejší odchádzajú a každým rokom nám pribúdajú nové a nové talenty.

V krátkom úvode sme si spoločne spomenuli na významnú osobnosť nášho národa, učiteľa, spisovateľa, správcu MS, zakladateľa zahraničnej Matice slovenskej Jozefa Cígera Hronského, rovnako aj zakladateľa Šalianskeho Maťka – MO MS v Šali. Spomenuli sme Okresný úrad Trnava, Odbor školstva, ktorý je spoluorganizátorom tejto celoslovenskej matičnej súťaže. Do súťaže daroval víťazom poukážky a diplomy, ako aj členom poroty honoráre.

V prednese súťažilo celkovo 33 žiakov zo 16 základných škôl z Gymnázia v Galantskom okrese. Boli rozdelené do troch kategórií, podľa veku.

Deväť porotkýň zo šiestich škôl si losovalo jednotlivú kategóriu pred súťažou, ako aj to, kto bude predsedom poroty.

Po privítaní a podaní základných informácií sa žiaci aj so svojimi pedagógmi a rodičmi odobrali do pripravených miestností, kde sa uskutočnil prednes.

Po skončení v jednotlivých kategóriách mali prestávku na občerstvenie, ale hlavná práca porotkýň ešte len začala. V miestnosti na to určenej, kde sa stretli po súťaži, mali priestor na to, aby vybrali víťazov. Nebola to ľahká úloha, ale nakoniec sa dohodli na nasledovných výsledkoch:

I. kategória
1. Peter Viczián, ZŠ Jelka
2. Michal Kosec, ZŠ Veľký Grob
3. Michal Kotman, ZŠ Štefánika Galanta

II. kategória
1. Miroslava Fabová, ZŠ Fándlyho Sereď
2. Martin Matejdes, ZŠ Pusté Úľany
3. Sára Margita Balušíková, ZŠ Štefánika Galanta

III. kategória
1. Sofia Bavúzová, ZŠ Fándlyho Sereď
2. Dávid Józsa, ZŠ SNP Galanta
3. Karin Popluhárová, Gymnázium J. Matušku, Galanta

Víťazov sme vyhlásili v spoločenskej miestnosti Domovina. Všetkých účastníkov sme pochválili za naučenie sa povesti, poďakovali pedagógom aj rodičom za prípravu a morálnu podporu žiakov. Víťazi dostali aj hodnotnú knihu z Vydavateľstva MS a veľkú čokoládu. Ale sladkú odmenu dostali všetci žiaci. S prianím pokojného adventu a veselých Vianoc sme sa rozišli s dobrým pocitom a prísľubom, že sa opäť o rok budeme snažiť stretnúť v súťaži o najlepší prednes slovenskej povesti.

Zlatica Gažová,
riaditeľka Domu MS Galanta