Matičiari z Galanty a okolia si pripomenuli 27. výročie vzniku SR Novoročným koncertom

Dňa 10. januára 2020 podvečer sa zišli matičiari, sympatizanti a obyvatelia Galanty, aby si tradičným Novoročným koncertom uctili významný štátny sviatok – 27. výročie vzniku SR.

Tak ako sa vždy v lete stretávajú na pôde Domu MS Galanta a spoločne si pripomínajú Pamätný deň vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky, začiatkom roka to býva práve vznik SR.

Za prítomnosti predsedov MO MS z Galanty, Serede, Šintavy, Veľkých Úľan, Abrahámu, Pustých Úľan, Horných Salíb, mnohých členov výborov a radových členov MS zaznela v úvode štátna hymna. Po krátkom úvode riaditeľky DMS Galanta nasledovalo privítanie všetkých prítomných a novoročný vinš.

V minulosti dobropriania, ktoré odzneli na začiatku roka, podľa ľudovej viery ovplyvňovali celoročnú prosperitu domu, rodiny aj hospodárstva.

Potom dostali slovo účinkujúci. Tento rok sme pozvali Folklórnu skupinu Tradícia z Nitry Drážoviec. Vedúca pani Mirka Zaujcová sprevádzala prítomných slovom a zároveň celý program skvelo manažovala. Krásne drážovské kroje, výborný spev, tanec, scénky, celkovo pestrý program sa divákom páčil a ohodnotili ho dlhotrvajúcim potleskom.

Vedúcej Fsk pani Mirke sme na záver odovzdali symbolickú kyticu kvetov, poďakovali sa všetkým za účinkovanie v programe, pozvali divákov aj vystupujúcich na čašu vína a malé pohostenie do Výstavnej miestnosti Domu MS Galanta.

Generácie slovenských národovcov bojovali za vznik SR a je až neuveriteľné, že ich túžby po nezávislosti sa naplnili.

Aj pre Maticu slovenskú je vznik Slovenskej republiky splnením jedného z najväčších cieľov.

Symbolicky sa pohostenie konalo práve v priestoroch, kde je nainštalovaná výstava o generálovi M. R. Štefánikovi.

Spoločne sme si uctili významný štátny sviatok vznik SR a ešte dlho znela vrava, spev a dobrá nálada sa niesli širokým okolím.

Ďakujeme, že ste prijali pozvanie na náš Novoročný koncert organizovaný pri príležitosti tejto významnej udalosti.

 

Zlatica Gažová
riaditeľka Domu MS Galanta