Koledy sú tradičnou súčasťou Vianoc. Už v minulosti chodili koledníci od domu k domu a vinšovali takto svojim susedom, priateľom i známym. A tak k nám, do Domu Matice slovenskej v Galante prišli 11. decembra 2019 detičky z Materských škôl mesta Galanta, aby nám v tomto adventnom čase podľa dávnych zvykov vytvorili prekrásnu atmosféru vianočného obdobia vinšovaním a spievaním kolied.

Úvodným slovom ich privítala už tradične Lucka Hartlová, ktorá im robila aj doprovod hrou na gitare a pán Viliam Oberhauser, ktorý prijal úlohu Mikuláša. Škôlkari sa na začiatok rozospievali ľudovými piesňami a potom sa rozozvučali ich detské hlásky koledami a zazneli aj hudobné  nástroje ako sú  triangel, roľničky, paličky, ktoré si deti priniesli so sebou. Striedali sa vinše, ako napríklad „Vinšujem vám na tieto sviatky ponajprv šťastie, zdravie, hojne božské požehnanie, na poli úrody, v stodole plnosť, v komore hojnosť, v pitvore svornosť, v izbe lásku, úprimnosť a na dietkach radosť, aby ste boli veselí, tak ako v nebi anjeli“ a  koledy  Búvaj dieťa krásne, Zdravie, šťastie, pokoj svätý, Jak si krásne Jezuliatko, Poďme bratia do Betlemu, Tichá noc a na záver tá najveselšia Rolničky, rolničky .

Za vinšovanie a spievanie kolied sa v minulosti dostávali koláče a drobné peniaze, tí starší aj prípitok a tak sme našich škôlkárov odmenili aspoň peniažkami z čokolády a veľkým potleskom, ktorý si určite zaslúžili aj pani učiteľky.

 

Miroslava Horňáková,
Dom MS Galanta