Dňa 20. Júla 2020 sa uskutočnili v Dome MS Galanta, konkrétne v Keramickej dielni dve exkurzie.

Spolupráca CVČ Galanta s Domom MS sa osvedčila, po Jarnom tábore nasledoval aj exkurzia v rámci Letného tábora a navštívilo nás asi 40 detí, ktoré k nám prišli v dvoch skupinách.

Doobeda prišla prvá skupina. Už hneď v úvode sme si povedali o činnosti Domu MS Galanta, základné informácie o práci s hlinou. Potom si deti vysúkali rukávy a niektoré po prvýkrát začali pracovať s týmto úžasným  prírodným materiálom. Prvá skupina tvorila zvončeky a misky, druhá skupina detí, ktorá prišla poobede si vytvorila nádoby na šperky a stojany na perá.

Niektoré deti som spoznala, lebo navštevovali  aj Keramický krúžok pre MŠ, ktorá sídli v blízkosti Domu MS a spolupracujem s ňou.. Medzitým deti vyrástli a prišli k nám opakovane. Rovnako nás navštívili aj deti, ktoré chodia pravidelne na Tvorivé aktivity aj do Domu MS Galanta. Tie boli o krok vpred, pretože prácu s hlinou poznajú a vytvorili si u nás už viacero výrobkov.

Výrobky, ktoré si deti vyrobili im budú vypálené a dúfajme, že v úvode školského roka im budú aj doručené. Cez skvelý zážitok a vlastný výrobok si lepšie zapamätajú podujatia – ktoré pre nich pripravuje Matica slovenská.