Farebná záhrada – otvorenie výstavy Okresnej výtvarnej súťaže prác detí.

Dňa 6. marca 2020 predobedom sa uskutočnilo v Dome MS Galanta slávnostné otvorenie výstavy prác detí Materských, Základných a Špeciálnych škôl, ktorú pravidelne organizuje Dom MS Galanta s OV SZZ, na základe vyhlásenia Celoslovenského zväzu záhradkárov.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnilo do 50 detí z MŠ Clementisove Sady. Prišli, aj v daždi, zaspievali a zarecitovali, po privítaní a oboznámení s témou si pozreli aj svoje práce, ktoré do súťaže zaslali.

Všetky tri skupiny detí po prezretí výtvarných prác prijalo pozvanie do Keramickej dielne, kde si pozreli vytvorené umelecké diela svojich rovesníkov, mali možnosť chytiť do rúk hlinu a pozrieť si vypaľovaciu pec a ako taká hlina po vypálení vyzerá. Každé dieťa ako odmenu dostalo výrobok z hliny z jarnou tematikou, ktorý si v škôlke môžu vymaľovať a nadekorovať. Získajú buď prívesok na náhrdelník, magnetku na chladničku alebo zapichovátko do kvetináča. Plné kultúrnych dojmov sa pobrali naspäť do škôlky.

Do tohotoročnej súťaže na tému Farebná záhrada sa zapojilo skoro 20 MŠ, ZŠ a ŠŠ, s viac ako 120 prácami. Trojčlenná porota s predsedníčkou poroty pani Alžbety P. vybrala víťazné práce.

Kategória A

 1. Evelyn Dubská, MŠ s ZŠ kráľa Svätopluka Šintava
 2. Ema Adamčíková, MŠ SNP Galanta
 3. Natália Nagyová, MŠ Jelka
 4. Šimon Varga, MŠ Matúškovo

Kategória B

 1. Ema Czödörová, ZŠ Dolné Saliby
 2. Ema Bednárová, ZŠ Fándlyho Sereď
 3. Nina Devátová, ZŠ Fándlyho Sereď
 4. Alexandra Kováčová, ZŠ Štefánikova Galanta

Kategória C

 1. Pavlína Koleková, ZŠ s MŠ Šoporňa
 2. Natálie Tvrdoňová, ZŠ s MŠ Šoporňa
 3. Veronika Bagolyová, ZŠ s MŠ Horné Saliby
 4. Bianka Práznovská, ZŠ s MŠ Šoporňa

ŠZŠ  – Nikolas Baňák, mimoriadne ocenenie poroty

Všetkým deťom ďakujem za účasť, v súťaži, oceneným gratulujeme a veríme, že ich zaujme aj ďalší ročník tejto peknej súťaže.

Zlatica Gažová

riaditeľka Domu MS Galanta